5 jaar belastingsvermindering voor wie een leegstaand huis sloopt en vervangt!!

19-06-2018
14 juni 2018

Wie een leegstaand pand sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar lang een vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen. Hetzelfde geldt voor wie boven een leegstaande winkel gaat wonen of een winkel omvormt tot een woning. Dat staat in het decreet fiscale rationalisatie dat het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd. Alleen oppositiepartij sp.a onthield zich bij de stemming.

Het decreet moet zorgen voor een rationalisering van de fiscale gunstmaatregelen. “Fiscaliteit moet je gebruiken om te sturen, zoals we hier doen om leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld).

De tekst vereenvoudigt, actualiseert en schrapt een reeks fiscale gunstmaatregelen. De belangrijkste aanpassingen dienen om leegstand aan te pakken. Wie een ongeschikt pand sloopt en vervangt door nieuwbouw, betaalt vijf jaar geen onroerende voorheffing.

Winkelleegstand
Om leegstand bij winkels te verminderen krijgt ook wie een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning vijf jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing. Een dergelijke vrijstelling bestond vroeger al, maar gold slechts drie jaar en de voorwaarden waren zo streng dat bijna niemand in aanmerking kwam. Zowel de vrijstelling voor sloop en heropbouw als die voor leegstaande winkels, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. De inkomsten die de gemeenten mislopen door de vrijstelling zal Vlaanderen compenseren.

Bron: Het Laatste Nieuws