Asbestinformatieplicht

bron: BIV
25-04-2019
 

Asbestinformatieplicht

Het decreet rond de asbestinformatieplicht werd afgelopen woensdag (17 april) in het Staatsblad gepubliceerd. Tegen ten laatste 31 december 2031 moet elke eigenaar van een toegankelijk gebouw met risicobouwjaar (het jaar 2000 of ouder) over een geldig asbestinventarisattest beschikken. De asbestinventaris bevat een lijst van alle asbestverdachte en asbesthoudende materialen in de woning en wordt opgemaakt door een asbestdeskundige inventarisatie, gecertificeerd door de OVAM. De inventaris wordt door de OVAM ingegeven in de databank, waarna ze een asbestinventarisattest aflevert.

Vastgoedmakelaars krijgen evenals eigenaars, verhuurders en notarissen een informatieplicht aan de hand van het asbestinventarisattest bij verkoop. De datum hiervoor wordt nog vastgesteld door de Vlaamse Regering. De vastgoedmakelaar die een onderhandse verkoopovereenkomst opstelt, zal  in de overeenkomst volgende zaken moeten vermelden: of de inhoud van het geldige asbestinventarisattest vooraf werd meegedeeld aan de verwerver, de datum, de samenvattende conclusie van het attest en de unieke code ervan.

Ook bij verhuur komt er een informatieplicht op een nog nader te bepalen datum. De verhuurder van een woning met risicobouwjaar die over een geldig asbestinventarisattest beschikt, zal een kopie aan de huurder moeten geven, en dit ten laatste bij het aangaan van een nieuwe huur, of binnen de maand na datum vermeld op het attest, als de OVAM een attest uitreikt tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.

Vanaf 27 april as. gelden reeds overigens vier specifieke verbodsbepalingen voor asbesthoudende daken of gevels. Zo is het verboden constructies als zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen te bevestigen aan of over asbesthoudende dak- en gevelbekleding. Het is ook verboden asbesthoudende dak- en gevelbekleding in te sluiten of te bedekken met andere materialen. Verder geldt er een verbod om dak- of gevelbekledingen te reigen of te ontmossen.

Het exacte bedrag van de retributie voor het attest, moet de Vlaamse Regering nog vastleggen. Het opstellen van het inventaris door de deskundige zou +- 350 euro kosten, zo schat de OVAM.

BRON:BIV